BELÆGNING/HEM FACING

Vil du lave belægninger til din frakke/jakke så se vejledningen her. Jeg har valgt at forstykket (C) fungere som Belægning på på version 2 og 3. derfor skal du lave belægninger til mønsterdel A-B-D

  • Tegn belægningsbredden på bunden af dine mønsterdele. Den røde streg. Jeg laver den 5 cm bred så har jeg også til sømrum.
  • Tegn dine belægninger over på en nyt stykke papir.
  • Klip sømrummet af der hvor det er angivet på tegningen.
  • De to dele hvor sømrummet er blevet klippet af, klisters nu sammen med tape.
  • Nu har du to belægninger en der passer til begge dine bagstykker og et til det ene forstykke.

 

If you want to make a hem facing on your coat or jacket then see the guides here. I use the CF piece (C) as front facing on version 2 and 3. Therefore, you need to make hem facing on pattern piece A-B-D.

  • Draw the width of the facing on to the bottom on the pattern pieces. The red line. I make the hem facing 5 cm wide. Then I also have for seam allowance
  • Trace the hem facings on to a new pieces of paper.
  • Cut away the seam allowance where it is shown on the illustration.
  • The two pattern pieces where the seam allowance has been cut away, you need to tape together
  • Now you have two hem facing pattern pieces. One that fits the side-front and one that fits the full back piece