vinger på ryg_1.JPG

No. 1 Dragør - Tilretningsguide


‘VINGER’ PÅ RYG

Sæt nåle i der hvor der er for meget stof.

Marker dine nåle og tegn stregerne op på prøvemodellen med en lineal, på den måde er det nemmest at se hvor meget der skal fjerenes på mønstret.

no3_tilretning_1_1.png

OBS! Dine mønsterdele kommer ikke nødvendigvis til at ligne mine på en prik. Husk at følge dine nåle og streger.

1. Der arbejdes med bagstykket.

  • Overfør alle streger fra prøvemodellen til mønstret. Dette gøres ved at måle på staut og derefter markere stregerne på mønstret. De røde streger er de nye streger.

  • Derefter klippes op i de røde streger.

  • Smid det skraverede stykke ud. Bagstykket er nu delt op i to dele (del 1 og 2).

2. De to mønstredelene skal nu samles til én.

  • Sæt de to dele sammen igen i den opklippede linje. Den skal passe inde ved rygindsnittet.
    Dette betyder, at ærmegabet bliver hakket.

  • Rund ærmegabet igen, så den får en fin kurve.

Dragør+tegning.png
 
vinger på ryg_2.png

3. Den færdige mønsterdel

  • Lav trådretning og giv mønsterdelen navn.

vinger på ryg_3.png