BUTTONS: AN EASY WAY TO SEW TMEN IN

Hvor svært kan det være at sy en knap i? Denne teknik bruger jeg altid, så synes jeg at resultatet bliver pænest, og jeg slipper for at lave knuder

It is not that difficult to sew in a button, but with this technique, I think it gets more even and you do not have to make a knot.

  • Marker knappen med en nål

  • Mark the button placement with a pin

  • Klip et stykke sytråd af, du burger et stykke pr. knap og tråd nålen som på billedet

  • Cut a piece of sewing thread, you need one piece pr. Button. Thread the needle as on the picture below

  • For at undgå at lave en knude, burger du lykken til at låse tråden se billede

  • To avoid to make a knot, use the loop to lock the thread see picture below

  • Nu kan du sy knappen i

  • Now you ar ready to sew in the button

htdf1234DIY3 Comments