HAPPY NEW YEAR

Happy new year

Det er 4. januar og et nyt år er begyndt. Selve nytårsfesten er vel overstået og nu starter hverdagen igen.

Så blev det 2016 og det nye år er for alvor skudt i gang. Jeg er ikke et menneske som gør vanvittigt meget ud af selve aften, for mig betyder selve årsskiftene ikke så meget, det eneste der ændre sig er jo egentlig kun et tal. Men alligevel er der noget magisk over nytåret, det giver anledning til at reflektere og både se tilbage på det forgangene år og se frem og ønske for det nye år.

Da klokken slog 00.00 og 2015 begyndte besluttede jeg mig for at det år skulle være mit år. 2015 skulle være et år med masser af medvind, kærlighed, store lykkelige øjeblikke, ro og fremgang. Det skulle dog vise sig, at selvom man gerne vil, så kan man ikke styre livet. Det har på magisk vis sin egen gang og retning, det eneste man kan gøre er at få det bedste ud af det, følge med, lære og blive stærkere. 2015 har været et af de hårdeste år i mit voksne liv. Jeg har været gennem nogle af de største kriser jeg har prøvet, både på kærligheds fronten men også på familie fronten. Jeg har været meget syg, indset hvor usikker jeg er og hvor stor en begrænsning det er for mig og så har jeg skulle tage nogle store, meget svære beslutninger. Nu sidder i sikkert og tænker, at sådan er det voksen liv jo nu engang, og det er jeg enig i. Men når alt ramler, kærligheden går skævt, helbredet svigter og når klumpen i maven bare bliver større og større så føler man sig svigtet, af det år som skulle være ens. Jeg er ikke typen der har ondt af mig selv, men som i nok kan læse af mine skrævene ord, så sidder jeg her i min reflekterende stund og har netop det, ondt af mig selv og den kamp jeg synes 2015 har været.

Men jeg ved også at kriser har sin ende, jeg tror ikke at min krise slutter bare fordi at tallet nu er blevet 2016 men jeg ved at det kun bliver bedre. Jeg vil møde dette år med oprejst pande, klar til de udfordringer et år altid bringer, det som jeg har fået ud af det forgangene år er at jeg er blevet så meget klogere og måske også stærkere.

Jeg ønsker jer alle et lykkebringende år

Godt nytår Nanna

 

English version:

Happy New Year!

It is the 4th of January and a New Year has begun. New Year ’s Eve has passed and now daily life has started again.

Then it became 2016 and the New Year has really kicked off. I am not the kind of person that makes a big deal of New Year’s Eve as to me the New Year shift does not mean that much to me. It is actually just a number that changes. But yet there is something magical about New Year, as it gives the opportunity to reflect and look back upon the years that already have passed as well as looking for new wishes for the New Year.

When the clock reached 00.00 and 2015 started, I decided that this year would be my year. 2015 would be the year with lots of love, great happy moments, peace and prosperity. However, it would show that even though this decision was made, that life cannot always be controlled. Magically it has its own path and the only thing that you really can do is get the best out of life, follow the current, learn and become stronger. 2015 has been one of the hardest years of my adult life so far. I have been through the largest crisis I have ever tried on both the love and family areas. I have been very ill, realized how unsecure I am and what kind of a limit that is for me. Some large and difficult decisions have been needed to be made. Now you might think, that’s adult life, and I agree with that. But when everything tumbles, love life is changing course, health is neglecting and the lump in the tummy just gets bigger and bigger, than you just feel abandoned by the year that was supposed to be my year. I am not the type that feels sorry for myself, but as you probably can read in my words, I am sitting here in a reflecting moment and feeling sorry for myself and the fight that I think 2015 has been, is just that what I feel right now.

But I also know that crisis come to an end. I do not think that my crisis just ends, because the number has become 2016, but I know that it becomes better. I will meet this year with upright spirit and am ready for the challenges this year will bring. That what I take with me from the last year is that I have become much cleverer and maybe even stronger.

I wish you all a loving year!

Nanna

 

htdf12344 Comments